ساختار خدمات

بازرگانی

در نگرشی نو و به روز ساختارهای حال حاضر بازار نهاده‌های کشاورزی در كشور و فاصله قابل توجه اين بازار با استانداردهای روز، با استفاده از متد نوين و بهره‌گيری از سيستم‌های ارتباطی و مديريتی روز بازار حضوری فعال در عرصه ايجاد ساختار مبتنی بر مشتری‌های اصلی و لايه نهايی بازار هدف را تدوين،‌ طراحی و به مرحله اجرا درآورد. 

شبکه توزیع سنتی

حواله‌دار (سفته باز)

سرمايه‌گذاران و معاملين سنتی بازار نهادها كه در ميدان توليد متمركز بوده و اكثراً به عنوان اهرم‌ها و عاملين واردكنندگان سنتی، ايفای نقش می‌نمايند.

دفاتر توزيع تهران

كساني كه داراي روابط با تشكل‌ها، مصرف‌كنندگان و دلالين شهرستانی بوده و اقدام به جمع آوری حجم درخواست،  (آدرس) براي حواله داران می‌نمايد.

تشكل‌ها و نهادها

نهادهایی عموماً متشكل از مصرف كنندگان نهایی با نگرش تامين مواد اوليه و مديريت فروش كالاهای توليد شده اعضای خود ثبت و راه اندازی شده كه در مرور زمان با كمرنگ شدن نقش‌های اصلی خود به سمت واسطه گری غير مثمر سوق داده‌ شده‌اند.

صفحات: 1 2 3