ساختار خدمات

سرپرستی و نگهداری

 • ارائه خدمات مشاوره درخصوص سودآوری و تهیه گزارشات صرفه و صلاح املاک
 • پیگیری های اجرایی در خصوص تحویل املاک
 • انجام تعمیرات و نگهداری املاک و مستغلات، بازدید و مراقبت‌های دوره‌ای و انجام عملیات اجرایی، پرداخت هزینه‌های مشاعات از قبیل آب، برق، گاز و شارژ املاک
 • اقدامات اجرایی در زمینه فروش، ارززیابی املاک و اموال در مورد فروش و اجاره آن‌ها
 • اخذ مفاصاحساب و استعلامات لازم از کلیه سازمان‌ها، ادارات، نهادها و مراجع دولتی و غیردولتی در خصوص املاک تملیکی
 • کلیه اقدامات حقوقی، حراستی و مراقبتی در خصوص اموال و املاک
 • ارائه کلیه خدمات در زمینه برگزاری مزایدات و اقدامات اجرایی مرتبط
 • پلاک کوبی و صورت برداری از کلیه اموال منقول و غیر منقول املاک
 • هماهنگی جهت ایجاد پوشش بیمه‌ای بابت کلیه املاک، اموال و مستغلات
 • ارائه کلیه خدمات مرتبط با حوزه ثبت شرکت‌ها
 • انجام امور در خصوص اجاره املاک